Kapacitet dnevne proizvodnje furnira iznosi 25 000 m2, a godišnja proizvodnja iznosi 6 000 000 m2

Proizvodnja ljuštenog furnira. Ljušteni furnir, debljine 1,2 i 1,5 mm te dužine 500 do 1800 mm (klasa I/II, III,IV i podmjere) proizvodimo isključivo od bukovog drveta.

Proizvodnja rezanog (sječenog) furnira. Ovu vrstu furnira proizvodimo od bukve (natur i parena), hrasta, jasena, javora, trešnje, oraha, kruške, vrbe, johe. Debljina rezanog furnira je od 0,56 do 1,9mm a dužina 500 mm do 4000 mm (klasa A, AB. B I C.)

Proizvodnja spojenog furnira. Poduzeće je opremljeno najmodernijim strojevima marke Fisher + Rückle, namijenjenim za spajanje svih vrsta furnira.

Inače, naši proizvodi većinom se izvoze na europsko inozemno tržište (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Italija, Njemačka, Španjolska, Grčka, Turska, Belgija, Slovačka, Norveška...) te u SAD i Japan, a odnedavno u Dubai(UAE).