Tvornica furnira PALAVRA d.o.o. Gladnik-Travnik
Nova Bila bb
72276 Nova Bila
Travnik / BiH

palavra@palavra.ba

RAČUNOVODSTVO I OPERATIVA
Telefon: +387 30 707 513
Fax: +387 30 707 715

KOMERCIJALA PRODAJE
Telefon: +387 30 707 514 ( Slađana Lekić i Sanja Lauš)
Fax: +387 30 707 715

KOMERCIJALA NABAVE
Telefon: +387 30 707 513
Mobitel: 063 364 868 (Ivo Kolenda), komercijalist za nabavku sirovine
Mobitel: 063 335 155 ( Anto Šapina): repromaterijal

Radno vrijeme : 07h – 16h
Nedjelja neradna

Ime i Prezime Tvrtka/Poduzeće
E-mail
Poruka